Homepage >> Leadership
Jianghong Zhou
Dean
Qing Yuan
Vice Dean
Baomin Xu
Vice Dean
Yan Zhang
Vice Dean
Li Cheng
Head of Dept. of Platform Management